Gotowanie w kociołku żeliwnym na ognisku

Dlaczego kociołek żeliwny jest polecany anemikom

Towarzyszy ci zmęczenie, twoja skóra jest blada, łamią ci się paznokcie, kołacze serce i masz częste bóle głowy. Być może cierpisz na anemię. Jeśli tak, powinieneś przyrządzać potrawy w kociołku żeliwnym. Dlaczego? Jaki związek ma kociołek żeliwny z anemią? Odpowiedź na te pytania uzyskasz w poniższym poradniku. Czytaj dalej

Kociołek żeliwny myśliwski na ogniu

Jakie są mocne strony kociołka z żeliwa

W długie jesi­enne wiec­zory z tęs­knotą wspom­i­nasz jeszcze niedawne przyję­cia ogrodowe z przy­jaciółmi, na których bry­lowałeś jako wyk­wal­i­fikowany oper­a­tor kociołka żeli­wnego. Postanow­iłeś namówić zna­jomych do zakupu kociołka, dzięki czemu kole­jny sezon gril­lowy spędzać będziecie w jeszcze więk­szym gronie. Pozwól, że pod­suniemy ci kilka argu­men­tów prze­maw­ia­ją­cych za wyżs­zoś­cią kociołka żeli­wnego nad trady­cyjnym grillem. Czytaj dalej

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter